A lélek fejlődési útja – Teremtett és Fejlődő lelkek

Mindenkiben megfogalmazódik életében legalább egyszer a következő kérdés: Van-e célja a földi létünknek? Erre a választ már sokan, sokféleképpen próbálták megfogalmazni. Ezen kérdés megválaszolása számos, filozófiai, tudományos és teológiai elméletnek volt a tárgya és jó néhány válasz született különböző kultúrákban vagy vallási, spirituális nézetek mentén. Számos ember ráébredt már arra, hogy nem csak a fizikai világ létezik, hanem valami más is azon túl, ők keresik a közös igazságot. Ebben a bejegyzésben a lélek fogalmát, fejlődését és a szellemi hierarchia entitásaival való kapcsolódását vizsgáljuk. (lásd. Szellemi hierarchia bejegyzésünket)

A Teremtés bejegyzésünkben megérthettétek, hogy a Teremtő szándéka az, hogy az általa létrehozott és belőle leválasztott temérdek lélek fejlődjön, egy része emberként egy taníttató közegben, a Földön. Az emberi lélek dönthet szabad akarata mentén, a Teremtő terveivel összhangban és Ővele szoros kapcsolatban létezzen azon a legmagasabb szinten, amit fejlődése útján elérhet.

A lélek egy érző lény, minden ember és szellemi entitás rendelkezik vele. Minden embert meghatároz a test, lélek, szellem hármassága, még akkor is, ha sokan csak a testre, azaz a fizikai világra fókuszálnak. Ebben a bejegyzésben csak a lélekre és annak emberi vonatkozásaira koncentrálunk.

Emberi szinten nem láthatjuk át a lélek valós létezését, mivel az emberi racionális törvények alapján szeretnénk megérteni. Ezért kérlek, hogy az itt kapott információkat kezeld egy külön „tiszta lapon” és értelmezd ennek tükrében!

Mi a lélek?

  • A lélek örökké létezik, nincs fizikai formája, rendelkezik karmával.
  • A lélek ösztönös és szuperintelligenciája van, azaz tartalmazza előző életeinkből származó tapasztalások lenyomatait.
  • A lélek a tapasztalatokat és megéléseket csak az anyagi testen keresztül tudja begyűjteni, majd feldolgozni a szelleme és tudata segítségével, ezért szüksége van a testre.
  • A lélek a testbe való kapcsolódása után nem lát rá az eredeti feladatára. (felejtés fátyla)
  • A lélek és a test összekapcsolódnak egy emberöltőre, mondhatjuk, hogy a test a lélek hordozója pl. autója, ami mindenhová elviszi a benne lévő független önálló individuumot, azaz a lelket.
  • A fizikai testünk sűrűsége, mellett a lélek magasabb rezgésű finom energiából áll.
  • A lélek mivel örökkévaló, nincsen múltja, jelene, jövője, így nincsnek hatással rá a testet érő külső behatások, öregedés, sebek stb.
  • Egy ember megszületésekor a Földön, a reinkarnáción keresztül a lélek hozzákapcsolódik a testhez. A test a lélek megjelenésével kezd el kifejlődni, a lélek szerkezetében nem változik, nincs neme és nem hoz létre utódokat.

Összegezve a lélek egy értő lény, melyet meghatároz a benne rejlő, értelem, érzelem, és képes impulzusok segítségével mozgatni az embert.

Hol van a lélek a testben?
A lélek alapvetően a tobozmirigyhez kapcsolódik, de összeköttetésben áll a test egyéb részeivel. A lélek az érzelmek segítségével ösztönöz a változásra.

A lélek fejlődési útját tekintve az alapokról indul és begyűjti a fejlődéshez szükséges tapasztalatokat, ezt hívjuk fejlődő léleknek. Amennyiben a fejlődő lélek külön feladatot és támogatottságot kap a szellemi hierarchiától, akkor már teremtett lélekről beszélünk.

Mindkét lélektípus leszületik és fejlődik, de a fejlődő lélek lépésről-lépésre tanulja meg életfeldatát és gyűjti be azon keresztül az tapasztalatokat, majd eltárolja azokat. A teremtett lélek sokkal gyorsabb fejlődési úttal rendelkezik, mert már vagy rendelkezik egy adott fejlettséggel és egy speciális feladatra kerül kiválasztásra vagy feladatai és megélési sűrítettebbek, így emiatt nagyobb haladásra tehet szert, de könnyebben építhet újabb karma pontokat is. Mielőtt tovább mennénk a fejlődés megértésébe, meg kell értenünk a Tethán és Lélekszikra (szikra) fogalmakat.

Tethán aki a Teremtőből származó létező, aki nem ölthet fizikai testet, a szellemi hierarchia tagja. A tethánok a szellemi hierarchiában mesteri szinten vagy afelett helyezkednek el. Magas rezgésű entitások, emiatt nem tudnak bárhol megjelenni, így alkalmazkodniuk kell az adott létsíkok szabályaihoz. Földön való megnyilvánulásához szüksége van egy úgy nevezett Lélekszikrára. A lélekszikra fizikai formátumán keresztül tud tapasztalatot gyűjteni és fejlődni.

Lélekszikra (Szikra) egy tudat, lélek és szellem összessége, mely rendelkezik saját sorssal, amihez kapcsolódik a Tethán minőségének (egojának) min. 1%-a. A Tethán és a Szikra állandó összeköttetésben állnak, még ha ennek a Lélekszikra nincs is mindig tudatában.

Ego megkülönböztetünk tiszta és szennyezett egot. A tiszta ego, más szóval önvaló, mely tartalmazza egy entitás összes minőségét. A szennyezett ego, más szóval énvaló a földi életút során az emberi lény önmagáról helytelenül kialakított képe.

A lélek fejlődési útjához, az ego-n kívül szükségünk van még további elemre, például sorsprogram. A sorsprogramunk a lélek belsejében azaz a lélektudatban tárolódik. A sorsprogram valójában nem más, mint az életfeladatunk.

Az emberi lény életútja során a külső és belső környezetével kölcsönhatásba lép, és megtapasztalásai következtében elkezdi önmagát ezeken keresztül meghatározni, vagyis eltávolodik tiszta önvalójától. (például: egy diplomás nő vagyok)

A tiszta ego így szennyeződik. A fejlődésünk célja az, hogy megszabaduljunk a szennyeződéstől, hogy felszínre törhessen a tiszta ego.

A szennyezett ego, más néven emberi ego nem tud a lélektudatra hatni, de akadályozni tudja a fejlődésünket.

Fontos fejlődési állomás, hogy a szellem segítségével megteremtsük a kapcsolatot a lélektudatosságunkban lévő tartalmakkal, így támogatva élettapasztalataink megélését és megértését. Életfeladatunkat akkor láthatjuk el, ha a lélek képes változtatni és ezáltal fejlődni.

Az emberi lény felépítésén belül a tudat egy tároló egység, mely gondolatmeneteket, tapasztalatokat, összefüggéseket és következtetéseket tartalmaz. Több részre tagolódik: felszínes, köztes és mély tudat.

A szellem fontos összekötő egység, amely megteremti a test és lélek harmóniáját. Alap feladata, hogy a kapott információkat képekbe rendezze, értelmezze és felfedezze benne a hibákat, és azok javítási lehetőségeit. A szellem egyik sajátossága, hogy olvasni tud az önvalóból (ego), és a tudatból.

Más szemszögből megközelítve a lélek tudatból, szellemből és egoból épül fel. A lélek információkat tárol a megélések és tapasztalatok mentén. Egy utazó, mely a fizikai testen kívül is létezik más létsíkokon is. (transzfer lény). Képes olvasni a tudatban, ez nagyon fontos, hiszen itt tárolódik a valódi életfeladatunk.

A Tethánunk támogat bennünket földi életeinkben, rajtunk keresztül tapasztal, teszi feladatát, mi pedig az Ő segítségével fejlődünk.

Az emberi lélekszikra a megérzései, gondolatai és szellemének értelmező működése által fejlődik, és ezzel együtt fejlődik a lélekszikra felsőbb énje, Tethánja is. Mivel a Tethán és a Szikra folyamatos kapcsolatban áll egymással, ezért az általunk megélt élettapasztalatokat a Tethánunk is megéli, de ezt saját szintjén minősíti.

Hogyan is történik egy teremtett lélek leszületése és életfeladatának elvállalása?

A szellemi hierarchia szintjén megszületik egy idea vagy terv. Például annak eldöntése, hogy az egyenáram vagy a váltóáram szolgálja-e jobban a világot?

Ebben a feladatban egy Tethán fejlődési lehetőséget lát, így elvállalja a feladatot. A folyamat következő lépcsőjeként a szellemi hierarchiában a sors- és karmaíró nagyurak megírják a feladatot és rögzítik egy szerződésben. Ez a karma, vagy sorsfeladat.

Említettük korábban, hogy a Tethán nagyon magas energiarezgésű lény, így ahhoz, hogy a Földön megvalósítson valamit, szüksége van egy Lélekszikrára. Ezért kiválaszt vagy létrehoz egyet, aki rendelkezik már értelemmel, érzelemmel, impulzussal és tudattal, majd ehhez saját egójának egy részét is hozzáadja, ami befolyásolja a lélek tudatát és minőségét.

A Tethán által aláírt sorsfeladat beültetésre kerül a lélek sorsába. Így válik egy még testet nem öltött lélek egyéni tudatúvá és útra késszé, hogy beteljesítse az életfeladatát. A tanulási környezet jelen esetben a Föld, mint fejlődtető és tanító közeg.

A lélek leszületik a Földre az emberi tudatú lények közé, ahol a megkapott sorsot – jelen esetben, hogy mely áram szolgálja jobban a világot – meg kell élnie, és eközben eltárolni a megélésekből származó tudást.

A földi létezésünk célja tehát, hogy tudatosan fejlődjünk és a megszerzett tapasztalatokat begyűjtsük és megosszuk a Tethánunkkal és általa a Szellemi Hierarchiával is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük