Test, szellem, lélek

A test

A test fogalmát többféleképpen is értelmezhetjük:
Biológiai értelemben: biológiai egyedek, (növény, állat, ember) fajonként jellemző megjelenési formája, speciális értelemben a jól körülhatárolható anatómiai képleteket vagy azok fő részeit jelöli.

A Révai Nagy Lexikon szerint: Mindaz, amely valamely mérhető teret betölt. A szerves világban megkülönböztethetünk élő és holt testet. A fizikai testet szilárd, cseppfolyós és gázalakúakra különíti. A kémia egyszerű és összetett testekről tanít, s így a testen az anyag teret betöltő szerkezetét érti. A geometria csak a testek által elfoglalt térrel foglalkozik.

Platón szerint a test a lélek koporsója.

A test a lélek jelenlétének következtében fejlődik ki, de a lélek formailag nem változik és utódokat sem hoz létre. Tehát a lélek (szikra) fejleszti ki az aurát, a lélek fejleszti ki a testet, majd élteti. Amint a lélek kilép a testből, a test csak halott ruha marad, önmagától nem tud létezni.

„Az univerzális képlet fizikai testre már régóta létezik. Benne foglaltatik mindaz, ami ehhez a tapasztalatszerzéshez szükséges és oly módon van megtervezve, hogy alkalmazkodik a változó körülményekhez is, mondhatni egy biorobot, de bizonyos intelligenciával rendelkezik és rugalmasan tudja követni a lélek szárnyalásának útját. De ugyanakkor elpusztítható is, ha nem bánunk vele kellő odafigyeléssel és gondoskodással. A lelki kivetülés minden egyes csírája megtalálható benne, ezért hát igyekszünk az entitás tulajdonságait felvenni, úgy formában, mint minőségben.

Ezért lehetséges az, hogy egy embert az alakja, a kinézete alapján is meg tudunk határozni, vajon milyen tulajdonságokkal rendelkezik leginkább. Az arcolvasás, a tenyérjóslás és egyéb alternatív tudások mind erre alapozzák az információkat. A lélek tapasztalatszerzésből született le ide, hisz az impulzus az, amely változtat a minőségén, és a létben létesített lét földi körülményei között éri leginkább a legtöbb impulzus. Ezért ez koncentrált küzdőtér, ahol folyamatosan résen kell lenni és lekövetni a körülmények adta változásokat. Ennek a megvalósítására teszi alkalmassá az emberi test a lélek fejlődését, hiszen nélküle ebben a fizikai világban megnyilvánulni nem tudna. Nézzetek rá úgy, mint egy burokra, mely összeköttetést teremt a fizikai világ és lelki síkok történései között.” (Részlet – Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – 2020.09.16.)

Spirituális értelemben a fizikai test az a lélekruha, amely lehetővé teszi a lélek számára, hogy tapasztalatot gyűjtsön a létben létesített létben, azaz a fizikai világban. Úgy képzeljük el, mint egy szkafandert, amelyhez a lélek kapcsolódik és folyamatosan információt szállít számára. Az információkat ingerként az érzékszerveinktől az idegrendszeren keresztül juttatja el az agyba, ahol az információ feldolgozása után energia impulzusként válik elérhetővé a lélek számára.

Az információ meghatározza a formát. Ez a kijelentés igaz a fizikai testünkre is. Ez azt jelenti, hogy testünk jellemzői összhangban állnak az életfeladatunkkal, és arra hivatottak, hogy annak megvalósulását szolgálják. Noha genetikailag a testi jellemzőinket a szüleinktől örököljük, de a leszületésünk színhelye, mint környezet összhangban áll az életfeladatunkkal és már leszületés előtt kiválasztásra kerül. Így olyan testi jellemzőkkel és olyan környezetbe születünk, amely elősegíti azoknak a körülményeknek a kialakulását, amely életfeladatunk és tapasztalásaink középpontjában áll. Ezáltal a fizikai testünk a lelki minőségünk fizikai kivetüléseként is meghatározható. Gondoljunk csak azokra a személyekre, akik a fizikai testünk alapján végeznek arcelemzést, tenyérjóslást, írisz diagnosztikát és ezeken a folyamatokon keresztül olyan jellemzőket is ki tudnak olvasni, amelyek a lélekre vonatkoznak.

A testünk úgy működik, mint egy bio-robot, mely folyamatosan leköveti a bennünk zajló változásokat. Intelligens alkalmazkodóképessége teszi lehetővé, hogy változatos körülmények között is megállja a helyét és teljesítse feladatát. A tudósok már bebizonyították, hogy a tudatszintünk növekedésével a DNS-ünk is módosulni tud. Ahogy Thoth a Smaragdtáblákban is megírta „ahogy fent úgy lent”, ami a fizikai testünk esetében azt jelenti, hogy megannyi sejtünk, mint parányi élőlény viselkedik és saját tudattal (sejttudattal) rendelkezik. Hogyan tudnánk a rákos sejtek burjánzását magyarázni, illetve az őssejtek hogyan tudnák más sejtek feladatát ellátni, ha ez nem így lenne?

A testben energia és információ áramlik, ezt már a régi keleti gyógyító és életviteli rendszerek (Yoga, csikung stb.) is felfedezték, és alkalmazták is a gyógyítási technikákban. Több rendszer is létezik, mint az indiai-tibeti, mely aurára, csakrákra és nádikra (energiavezetékekre) osztja az ember energetikai rendszerét, míg a kínai csikung a yin-yang elvvel, dantienekkel, meridiánokkal és az öt-elem rendszerével határozza meg azt. Ezen energetikai rendszerek kapcsolatot tartanak a lelkünkkel, mely a tobozmirigyben található és azon keresztül a szellemünk segítségével a tudatunk rétegeit is eléri, melyben a magasabb szintű én is, mint entitás megnyilvánul. Ha így továbbfejtjük ezeket a kapcsolatokat, a Szellemi Hierarchián keresztül eljuthatunk egészen a Teremtőig.

Tudat – Szellem

A tudat egy energiarezgés, amely az egyént érő impulzusok, élmények és ezek mentén szerzett információk egyfajta gyűjtő központja. A tudat pusztán tárolja ezeket az adatokat, de a minősítés és megítélés már a szellem feladata.

A tudat három részből áll: felszíni, köztes és mély vagy tradíciós tudat.

A felszíni tudat (emberi tudat), a hiedelmek (neveltetés, a környezet befolyása) által szennyezett tudati állapot. Az emberek a mindennapi életük során cselekvéseikben, megnyilvánulásukban jellemzően ezt a tudati részt használják, amelyen keresztül legtöbbször nem látják az igazságot.

A köztes tudati rész átjárhatóságot biztosít a felszíni és a mélytudati (tradíciós) szint között. Innen információkat tudunk áthozni a felszíni tudatba, ilyen például az álom.

A lélektudatosságunkban tárolódik az elmúlt leszületéseink alatt összegyűjtött tudásunk, tapasztalásunk. Földi életünk során a lélektudatosságunkhoz nagyon korlátozottan férünk hozzá, mivel azt a felejtés fátyla borítja. A lélek fejlettségi szintjétől függően információt lehet áthozni a mélytudati szintről a köztes tudati szinten keresztül a felszíni tudatba. A kusza felszíni gondolkozás állapotában nem halljuk a lélektudatosságunkból jövő információkat, azonban, ha képesek vagyunk ezt lecsendesíteni és tisztán tartani, akkor felszínre hozhatjuk lelkünk mélyebb tartalmait. Jelen leszületésünk életfeladatai is a lélektudatosságunkban találhatóak.

A szellem felelős az egyén fejlődésének tudati összehangolásáért.

Egy informatikai példával szemléltetve a tudat egy merevlemezhez hasonlítható, mely tartalmazza a rendelkezésre álló információk tárházát, míg a szellem a processzor feladatkörét teljesíti, azaz olvas a különböző tudatszinteken lévő információkban és értékeli azokat.

A szellem az isteni minőség megnyilvánulása, mely a Teremtőtől ered és áthat mindent, mely a létezésben megnyilvánul.

Lélek

Emberi léptékkel a lélek halhatatlan, örök létező.

A lélek felette áll a halandóságnak, múlandóságnak, a lélek halhatatlan. Születtetlennek hívják, az egyiptomiak örökkévalónak nevezték. Mindig létező, ősi és halhatatlan.

A lélek az, amit szavakkal nem lehet leírni. Lélek nélkül nem létezünk. Testet keresve tudja feladatát, de a testet megtalálva, a test tulajdonságai elhomályosítják „látását.” Egy „utazó”, mely létezhet testen belül és testen kívül is. Karmája van, ösztönös, szuperintelligenciával rendelkezik.

A lélek fizikai testben történő leszületésének célja, hogy a Földön olyan tapasztalásokat gyűjtsön, melyeket más létsíkon képtelen megélni. Ittlétének egyetlen célja a fejlődés, fentről nézve az egyetlen érték a tudás és nem az élet élvezeteinek hajszolása.

A lelkek között két típust különböztetünk meg fejlődő és teremtett lelkeket.

Mind a kettő leszületik, az egyik a fejlődő lélek, aki önerőből járja végig a létben létesített lét állomásait.

Ezzel szemben a teremtett lélek szerződést köt a Szellemi Hierarchia egyik entitásával, aki biztosítja számára az entitás tudásának, tapasztalásának, minőségének az 1 %-át. A teremtett lélek esetében ez a szerződés egy sokkal nehezebb életutat határoz meg, de cserébe élvezheti Tethánjának támogatását. A Tethán részesül a szikrája által megélt tapasztalásokból, melyet a saját szintjén értelmez, ezáltal Ő maga is fejlődik.

A későbbiekben egy fejlődő lélek is köthet szerződést a Szellemi Hierarchia entitásaival, ily módon teremtett lélekké is válhat. Ha a Teremtő szempontjából nézzük, akkor minden lélek átvitt értelemben az Ő szikrája.

„Így hát az utazó becsülje meg magát és tisztelje annak fizikai voltát, testét és ápolja, gondozza kellő odafigyeléssel. Ez teremti meg a lehetőséget, hogy véghezvigye mindazt, amit a sorsában, karmájában felvállalt.” (Részlet – Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – 2020.09.16.)

Fejlődésünk célja, hogy a Teremtő szellemiségéhez minél közelebb jussunk, ehhez a lélek az utazó közeg, mely segítséget nyújt az út végigjárásához. A fizikai test egy olyan burok, amely ezt a fejlődést elősegíti a fizikai síkon.